Biedrība “Gridasbumba.lv” sniedz šādus pakalpojumus:

– sporta pasākumu (sacensību, turnīru, semināru, prezentāciju) organizēšanu, vadīšanu un konsultēšanu;
– sporta komandu vizuālās identitātes izstrādi;
– sporta organizāciju tēla un reputācijas veidošanu un uzturēšanu;
– sporta mārketinga kampaņu plānošanu un īstenošanu;
– sporta komandu sponsorēšanas piedāvājumu izstrādi, sarunu ar potenciālajiem sponsoriem vadīšanu un piedāvājumu prezentēšanu;
– sporta komandu un sporta pasākumu publicitātes nodrošināšanu sociālajos medijos.