Dainis Guks
Valdes priekšsēdētājs un
sporta kluba dibinātājs

Liliāna Jakovicka
Valdes locekle un
sporta kluba līdzdibinātāja