Biedrība Gridasbumba.lv
Reģistrācijas numurs: 40008296933
Juridiskā adrese: Strazdiņu iela 5, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, LV-2141

Biedrības kontaktinformācija
+ 371 288 74370 | Valdes locekle Liliāna Jakovicka
+ 371 288 99398 | Valdes loceklis Dainis Guks
info@gridasbumba.lv

Norēķinu rekvizīti
Saņēmējs: Gridasbumba.lv
Konta numurs: LV28HABA0551048410855
SWIFT: HABALV22
Banka: A/S “Swedbank”

Veicot biedru naudas pārskaitījumu, maksājuma mērķī jānorāda vārds, uzvārds un mēnesis, par kuru tiek veikts maksājums (piem., Jānis Bērziņš, maijs).

Biedrības biedru nauda ir 5,00 eiro mēnesī. Biedru naudu var maksāt par vairākiem mēnešiem uz priekšu.