Gridasbumba.lv šobrīd atrodas pilnveidošanās stadijā, lai atgrieztos ar jaunu saturu un jaunā izskatā.